Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website van Campus Diemen Zuid. Door de website die je nu bekijkt te gebruiken, stem je als bezoeker in met deze disclaimer.

Aan de verstrekte informatie besteedt Campus Diemen Zuid de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie, software, producten en diensten die op deze website worden aangeboden onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Je kunt Campus Diemen Zuid daarvoor niet aansprakelijk stellen. Je kunt aan de teksten van en prijzen op deze website dan ook géén rechten ontlenen.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Campus Diemen Zuid sluit elke aansprakelijkheid voor sites (links) waarnaar zij op haar eigen website verwijst, uit.

De verstrekte gegevens, zoals teksten en grafische elementen, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Campus Diemen Zuid. Je mag als bezoeker van de website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Campus Diemen Zuid.

Als je de verstrekte gegevens of delen daarvan op openbaar toegankelijke plaatsen wilt tonen, moet je daarvoor onze voorafgaande schriftelijke toestemming vragen.